2015/Jan/20

 
  
 
เราไม่ควรเอาความทุกข์ของตนเองไปเปรียบเทียบกับของผู้อื่นเลย
เมื่อเห็นว่าทุกข์ของตนนี้น้อยกว่า...จึงทำใจอยู่ได้
เป็นสิ่งที่ไม่ควรทีเดียว...
 
เรานั้น...
ควรที่จะมองดูทุกข์ของเราเอง
กำหนดรู้ว่าทุกข์นี้ มีเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป...
เข้าใจสภาวะธรรมของทุกข์ที่แวะเวียนมา
เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาให้เกิดสติ...อย่างยิ่ง
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet


ความทุกข์ถูกทำให้น้อยลงได้ เมื่อเราใส่ใจในความสุขเพิ่มขึ้น
ขอให้มีความสุขทุกวันค่ะ big smile
#1 by GooMaiGig : The Dark Side At 2015-01-21 12:08,